FAQS
Qui pot conduir l'autocaravana?

La poden conduir els passatgers registrats en el contracte amb un permís de conduir B, o permís de conduir nacional corresponent; tenir una edat mínima de 25 anys i un mínim de 2 anys d’experiència. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional.

On puc deixar el meu cotxe?

Pots deixar el teu vehicle al nostre pàquing durant tot el període de lloguer sense cap cost.

Quin es l'import de la fiança? Es pot pagar en metàl·lic?

L’import de la fiança és de 750 euros i no es pot pagar en efectiu per motius de seguretat. En el moment de la recollida del vehicle es gestionarà el pagament amb una targeta de crèdit, en concepte de fiança i com a garantia del compliment de les condicions del contracte.

Quan em tornareu la fiança?

La fiança serà retornada després de la revisió de l’autocaravana per part d’un dels responsables de la empresa, que determinarà l’estat del vehicle a la seva devolució. Si tot és correcte en un període màxim de 48 hores es procedirà al retorn de l’import de la fiança. En cas de que s’hagi produït algun dany o desperfecte, l’import d’aquest es deduirà de la fiança. En cas de no poder fer la valoració dels desperfectes de forma immediata, l’empresa disposarà de 30 dies per efectuar la liquidació corresponent o la devolució de la fiança, segons procedeixi en cada cas.

Puc viatjar fora d'Espanya amb l'autocaravana?

Sí, es pot viatjar a la llista de països de la UE que hi ha a les condicions de lloguer. Queda totalment prohibit viatjar als països de fora de la UE, països que es trobin en guerra o en situació de conflictes bèlics.

En cas de voler viatjar algun país que no consti a l’esmentada llista, caldrà autoriztació expressa de l’empresa.

Quin carburant utilitza l'autocaravana?

Les nostres autocaravanes utilitzen carburant dièsel. Està prohibit usar biodièsel.

Es pot fumar a l'autocaravana?

No, està totalment prohibit fumar dins de l’autocaravana. En cas de fer-ho es penalitzarà amb l’import de la neteja especializada o la reparació dels possibles desperfectes causats a la tapisseria o el mobiliari.

Puc portar la meva mascota?

No s’accepten mascotes.

L'autocaravana té portabicicletes?

No, degut a la quantitat de danys i furts que provoquen. De totes maneres el garatge de les nostres autocaravanes és prou gran com per dur-hi bicicletes, taules de surf, esquís…

A quina hora haig de recollir o fer la devolució de l'autocaravana?

Per norma general els lliuraments dels vehicles s’efectuaran de dilluns a divendres, de 8:00 a 10:00 i les devolucions de dilluns a divendres a les 18:00. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats. Els dissabtes només es podran efectuar lliuraments i devolucions si s’ha aconseguit un acord previ. El dia del lliurament i devolució sumaran junts un dia, sempre que en el total no se superin les 24 hores o només si les superen per causes imputables a l’arrendador.

Com es lliura l'autocaravana? I com s'ha de retornar?

Us entregarem l’autocaravana neta, amb el dipòsit de gasoil ple, el dipòsit d’aigües netes ple i el dipòsit d’aigües grises i el dipòsit del WC net i buit.

Ens l’haureu de tornar neta, amb el dipòsit de gasoil ple, el dipòsit d’aigües grises buit i el dipòsit de WC net i buit. En cas contrari s’aplicaran les penalitzacions establertes en les condicions de lloguer d’autocaravanes Valia Rolling Homes

Idioma »